Paavst selgitas, kuidas katoliku kirik suhtub Suurde Pauku ja evolutsiooni kui teaduslikesse protsessidesse, mida toetab ka "Looja plaan". Paavst Franciscus on ametlikult loobunud katoliku kiriku eelnevast seisukohast, mis kirjeldab "Looja Jumalat" kui kõikvõimsat maagi või demiurgi, kes lõi universumi kuue ööpäevaga. See on asendatud teaduslikuma vaatega, mille alusel Jumal töötab salapärasel moel kulisside taga ning kavandab elu evolutsiooni Maal ja mujal universumis.

Paavsti avaldus kirjeldab tema seisukohta ja arvamust, et intelligentne maaväline elu on arenenud sellisel viisil, mis ühtib "Looja plaaniga", ning seetõttu on ka võimalik, et tulnukad käituvad moel, mis aitab kaasa Jumala plaanile.

Paavsti üllatav avaldus toetab ka vaatenurka, et intelligentse maavälise elu tegevus universumis võib olla osa universaalsest "Looja Jumala" plaanist. Sellest tulenevalt valmistab paavst Francise avaldus katoliiklikku maailma ette võimaluseks, et UFO-dega meie maailma külastavad maavälised olendid võivad samuti olla osa "Looja plaanist".

Paavst Franciscus alustas oma erakordset avaldust sellega, et lükkas kõigepealt ümber kreatsionismi taga peituva lihtsameelse idee, mille järgi Jumal olevat maailma loonud kuue ööpäevaga: "Kui me loeme Esimese Moosese raamatu kirjeldust maailma loomisest, siis kujutame Jumalat ette võlurina, kes suudab oma võlukepi liigutamisega teha mida tahes. Kuid see pole nii."

Selle asemel toetas ta evolutsioonilise vaatega paremini kattuvat seisukohta, et "Looja Jumal" tegutseb salapäraselt looduse kaudu: "Jumal ja Kristus püsivad alati meie kõrval ning on ühtlasi kohal ka looduses. Teadlased peaksid saama motivatsiooni looduses peituvast kindlustundest, evolutsiooni mehhanismidest ja võimalustest intelligentseks eluks, et nõnda saavutada vabadus avastada ja mõista seda arengut, mis on Looja plaani osa."

Paavst arutas ka intelligentse maavälise elu evolutsiooni, viidates sellisele elule kui "universumi olenditele": "Jumal lõi kõik olendid ja lubas neil areneda seesmiste seaduste kohaselt, mille Ta igaühele andis, et nad suudaksid areneda ja saavutada oma olemuse täiuse. Ta andis universumi olenditele iseseisvuse ja üheaegselt kinnitas neile oma pidevat kohalolu, pannes korraga aluse igale reaalsusele. Ja sel moel on loomine käinud terveid sajandeid ja aastatuhandeid, kuni loomisest on saanud see, mida me tunneme tänapäeval – täpselt seepärast, et Jumal ei ole demiurg ega maag, vaid looja, kes annab elu kõigele."

Paavsti avaldus toetab selgesõnaliselt seisukohta, et intelligentne maaväline elu võib olla arenenud mitmes eri maailmas ning saavutanud "olemuse täiuse" ja "iseseisvuse", mis muudab selle tähtsaks osaks "Looja plaanist". Avaldus annab ka mõista, et kõikjal universumis aset leidvat intelligentse maavälise elu tegevust on katoliku kirikul võimalik toetada kui "Looja Jumala" plaaniga ühtivat osa.

Tähtis on paavsti avalduse tähtsust mitte alahinnata, sest see toetab intelligentse disaini teooria radikaalsemaid seisukohti, sealhulgas ka seda, et maaväliste jõudude sekkumine kogu inimajaloo vältel võib samuti olla osa "Looja plaanist". Näiteks on sellised teadlased nagu Zecharia Sitchin ja Arthur David Horn väitnud, et intelligentsed tulnukad on geneetiliselt manipuleerinud varajasi maiseid eluvorme ja primaate.

See intelligentse disaini radikaalne versioon ühildub nüüd paavsti avalduse põhjal ka katoliku kiriku õpetustega. Lisaks võib üldlevinud UFO-fenomen, mille kohaselt tulnukad külastavad ja mõjutavad meie maailma, samuti olla osa "Looja Jumala" plaanist.

Paavsti  27. oktoobri avaldus Vatikani teadusakadeemias on tõend sellest, et katoliku kirik valmistab maailma ette suurteks uudisteks seoses intelligentse maavälise elu olemasoluga.

Autor: Michael Salla, www.examiner.com

Tõlkinud: Joonas Orav